baner3

Akcja zima

akcja zima

AKCJA ZIMA 2020/2021

TELEFONY ALARMOWE

Drogi powiatowe: 664 995 400
wykonawca: F.U.H. STAR- KOP- Krzysztof Urbańczyk, Kościelna 1, Czernichów.

Drogi Gminne: 514 809 007 

Zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych w Gminie Liszki.

Drogi gminne należą do V (piątego) i VI (szóstego) standardu odśnieżania w oparciu o Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r.

Standard Opis warunków
ruch na jezdni
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu śliskość zimowa
V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp 
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
luźny        - 16 godz.
zajeżdżony   -występuje
nabój śnieżny -występuje
zaspy -występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.
W miejscach 
wyznaczonych:
gołoledź - 8 godz.
pośniegowa
VI Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych.
luźny        -występuje
zajeżdżony   -występuje
nabój śnieżny -występuje
zaspy        -występują do 48godz.
W miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje 
śliskości po odśnieżaniu -2 godz.

 W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Drogi powiatowe: 664 995 400
wykonawca: F.U.H. STAR- KOP- Krzysztof Urbańczyk, Kościelna 1, Czernichów.

Drogi Gminne: 514 809 007

PAMIĘTAJ !!! służba drogowa może jedynie złagodzić skutki zimy, a nie całkowicie je zlikwidować !

 

Parse error in downloaded data