baner3

Cennik usług

L.p. Rodzaj usługi Cena
netto
(zł)
Stawka podatku VAT Cena
brutto
(zł)
1. Wykonanie próby szczelności wodociągu na zlecenie inwestora 1 000,00 23% 1 230,00
2. Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza 1/2" lub 3/4" z winy odbiorcy usług 200,00 23% 246,00
3. Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza 1" i powyżej z winy odbiorcy usług wg kalkulacji indywidualnej 23% -
4. Zaplombowanie licznika po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od Likom Sp. z o.o. 40,00 23% 49,20
5. Ponowne włączenie przyłącza wody lub przyłącza kanalizacyjnego zamkniętych z winy odbiorcy usług 330,00 23% 405,90
6. Montaż korka pneumatycznego 130,00 23% 159,90
7. Demontaż korka pneumatycznego 130,00 23% 159,90
8. Kontrola działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań 100,00 23% 123,00
9. Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar 300,00 23% 369,00
10. Samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym 300,00 23% 369,00
11. Samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na sieci wodociągowej 1000,00 23% 1230,00
12. Pomiar ciśnienia wody na gminnej sieci wodociągowej (na zlecenie klienta) 100,00 23% 123,00
13. Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego (zmian lokalizacji wodomierza głównego) 80,00 23% 98,40
14. Kontrola zabudowy zestawu wodomierzowego (montaż wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, montaż wodomierza na ujęciu własnym) 80,00 23% 98,40
15. Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej (na zlecenie klienta) 150,00 23% 184,50
16. Zamknięcie i otwarcie zasuwy sieciowej wraz z odpowietrzeniem w celu wykonania wcinki (na zlecenie klienta) 250,00 23% 307,50
17. Opomiarowanie hydrantu nadziemnego wraz z wypożyczeniem zestawu na okres 1 miesiąca liczone za każdy rozpoczęty miesiąc (na zlecenie klienta) 200,00 / miesiąc + opłata za pobraną wodę zgodnie z obowiązującą taryfą Usługa - 23%, Woda - 8% 246,00 / miesiąc + opłata za pobraną wodę zgodnie z obowiązującą taryfą
18. Demontaż wodomierza głównego na okres zimowy + ponowny montaż (na zlecenie klienta) 100,00 23% 123,00
19. Czyszczenie i udrażnianie przyłącza kanalizacji sanitarnej - każda rozpoczęta godzina pracy 300,00 23% 369,00
20. Napłenienie własnego zbiornika wodnego - punkt poboru Oczyszczalnia Ścieków Piekary 40,00 + opłata za pobraną wodę zgodnie z obowiązującą taryfą Usługa - 23%, Woda - 8% 49,20 + opłata za pobraną wodę zgodnie z obowiązującą taryfą
21. Napełnienie zbiornika wodnego w odległości do 50m od hydrantu przez pracowników Likom Sp. z o.o. 200,00 + opłata za pobraną wodę zgodnie z obowiązującą taryfą Usługa - 23%, Woda - 8% 246,00 + opłata za pobraną wodę zgodnie z obowiązującą taryfą
22. Wstawienie zasuwy DN25 - DN50 na przyłączu wodociągowym wraz z materiałem w terenie nieutwiadzonym Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1000,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1230,00)
23. Montaż przez Likom Sp. z o.o. zakupionej we własnym zakresie zasuwy przyłączeniowej wraz z armaturą na przygotowanym wykopie 80,00 23% 98,40
24. Wymiana wodomierza głównego na większą średnicę na zlecenie klienta Wg. kalkulacji indywidualnej 23% ,00
25. Wymiana uszkodzenego zestawu hydrantowego nadziemnego lub podziemnego Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 2000,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 2460,00)
26. Naprawa uszkodzonej studni kanalizacyjnej lub wodomierzowej DN425 Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1000,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1230,00)
27. Naprawa uszkodzonej studni kanalizacyjnej lub wodomierzowej o średnicy większej niż DN425 Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1500,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1845,00)
28. Naprawa uszkodzonej zasuwy przydomowej DN25-DN50 Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1000,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1230,00)
29. Naprawa uszkodzonej zasuwy przydomowej o średnicy większej niż DN50 Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1500,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1845,00)
30. Naprawa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1500,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1845,00)
31. Naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1000,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1230,00)
32. Naprawa uszkodzonego przyłącza wodociągowego Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 750,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 922,50)
33. Naprawa uszkodzonej sieci wodociągowej Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1250,00) 23% Wg. kalkulacji indywidualnej (nie mniej niż 1537,50)
Parse error in downloaded data