baner3

Taryfy

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LISZKI
OD 29 MAJA 2020 r. DO 28 MAJA 2021 r.

 

Parse error in downloaded data